Ontheffing blauwe zone

Winterswijk kent plekken waar een parkeerschijfzone (blauwe zone) geldt. Dit houdt in dat u er tijdens de winkelopeningstijden maximaal 2 uur geparkeerd mag staan. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen zodat u langer dan twee uur mag parkeren in de blauwe zone.

Voorwaarden

Op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) kan in een aantal gevallen ontheffing van de maximale parkeerduur van 2 uur worden verleend. Daarvoor zijn beleidsregels opgesteld.

Criteria ontheffing bewoners

  • de eigenaar/houder van het voertuig moet woonachtig zijn direct grenzend aan het aangewezen zonegebied en als bewoner op het betreffende adres in het bevolkingsregister ingeschreven staan;
  • de eigenaar/houder beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid;
  • de eigenaar/houder van het voertuig moet in het bezit zijn van een rijbewijs;
  • voor het parkeren van grote voertuigen (lengte > 6 meter en/of hoogte > 2,4 meter) wordt geen ontheffing verleend;
  • ontheffing wordt verleend op naam en op kenteken van het voertuig;
  • een ontheffing geeft geen recht op een vrije parkeerplaats binnen het zonegebied.

Criteria ontheffing ondernemers/bedrijven

  • het bedrijf moet zijn gevestigd direct grenzend aan het zonegebied en op dit adres ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • het bedrijf beschikt niet over (voldoende) eigen parkeergelegenheid;
  • geen ontheffing wordt verleend indien het voertuig hoofdzakelijk voor woon-werkverkeer wordt gebruikt;
  • er moet een aantoonbare noodzaak aanwezig zijn om het voertuig in de directe nabijheid van het bedrijf gedurende een langere duur dan de toegestane parkeerduur te parkeren zoals: het veelvuldig gebruik van een bedrijfsvoertuig voor het uitvoeren van service- of bezorgdiensten of het veelvuldig gebruik van een bedrijfsvoertuig voor het vervoeren van zware, omvangrijke of kwetsbare goederen waarbij het uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is het voertuig binnen het zonegebied te parkeren.

Tijdelijke ontheffingen

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het zonegebied waarbij het noodzakelijk is een bedrijfsvoertuig langer dan 2 uur binnen dat zonegebied te parkeren kan een tijdelijke ontheffing voor de duur van de werkzaamheden worden aangevraagd.

Medische noodzaak

Voor personen die werkzaam zijn in de eerstelijns hulpverlening (artsen, verpleegkundigen, verloskundigen) kan een algemene ontheffing verleend worden.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

De parkeerschijfzone geld niet voor gehandicaptenparkeerplaatsen.

Direct regelen

Kosten

De legeskosten van een ontheffing van de parkeerschijfzone zijn € 33,75.