Verkeersbesluiten concept-inrichtingsplan EucalyptaPark

Om het concept-inrichtingsplan EucalyptaPark te realiseren zijn twee verkeersbesluiten in voorbereiding. Het gaat om het gebied tussen de Schoolstraat, Jeugdkerkstaat, het Mevr. Kuipers-Rietbergplein en de nabije omgeving.

De gemeente wil dit gebied vanaf begin volgend jaar grondig opknappen. 

Het gaat om de volgende maatregelen:

  1. Het afsluiten van de Balinkesstraat voor autoverkeer om een autoluwe omgeving voor het park te maken.
  2. Het aanwijzen als “erf” voor het nieuw ingerichte gebied, waarbij alle verkeersdeelnemers gebruik maken van dezelfde ruimte.

Verder worden de parkeerplaatsen die nu verspreid over het gebied aanwezig zijn verplaatst naar een groot parkeerterrein aan de Jeugdkerkstraat.

Inzage

De concept- verkeersbesluiten worden eerst ter inzage gelegd, voordat ze in procedure worden genomen. De tekst van de concept verkeerbesluiten treft u hieronder aan:

De concept verkeersbesluien liggen tevens ter inzage bij de balie in het gemeentekantoor.
Vanaf 16 april  tot en met 7 mei 2019 kunt u voor eventuele vragen of  reacties op de concept-verkeersbesluiten  terecht bij team verkeer. Dit kan telefonisch, per brief of per e-mail aan verkeer@winterswijk.nl.

Vervolg

Het plan wordt later samen met de ingekomen reacties aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voorgelegd. Pas daarna begint de formele, wettelijke  procedure voor de verkeersbesluiten, waarbij belanghebbenden bezwaar en beroep kunnen indienen.

 

Uitgelicht