Vluchtelingenpaspoort

U kunt als erkende vluchteling een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. U betaalt het paspoort bij de aanvraag. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen.

Maak een afspraak

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vluchtelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen.

Meenemen
 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn.
 • Uw verblijfsvergunning, type III of IV.
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Geld of een bankpas. U betaalt het paspoort direct bij de aanvraag.
 • Bij vermissing of diefstal: een Nederlands proces-verbaal. Dit geldt ook als het paspoort in het buitenland is verloren of gestolen.
 • Geld of een bankpas. U betaalt het paspoort direct bij de aanvraag.

Aanvullend voor kinderen tot 18 jaar:

 • Een ingevulde en ondertekende Verklaring toestemming reisdocument minderjarige (pdf, 82 KB). Dit is een schriftelijke toestemming van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft.
 • Een origineel geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft.
 • Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag van hun paspoort.
Voorwaarden

Om een vluchtelingenpaspoort aan te vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont in Nederland en bent ingeschreven bij een gemeente.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III- of IV-document.
 • U bent door de vreemdelingendienst erkend of toegelaten als vluchteling (A-status) en u bent niet als zodanig tot de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegelaten.
 • Uw identiteit en nationaliteit staan vast.
Kosten

Een vluchtelingenpaspoort kost € 53,00.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Na 5 werkdagen kunt u het paspoort ophalen op het gemeentekantoor.

Geldigheid

Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument en een identiteitsbewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Vermelden naam partner op paspoort

U kunt de naam van uw partner vermelden op uw paspoort als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Kwijt of gestolen
 • U kunt direct een nieuw paspoort aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring vermissing reisdocument bij de gemeente. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • Bij diefstal of beroving adviseren wij om ook aangifte te doen bij de politie. Dit is niet verplicht maar kan handig zijn voor uw verzekering of voor strafrechtelijk onderzoek door justitie.
 • Vindt u uw oude paspoort terug? Lever dit dan in bij uw gemeente. Dit paspoort is namelijk niet meer geldig.
 • Verliest u uw paspoort in het buitenland? Doe dan aangifte bij de politie ter plaatse.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wat u moet doen als u uw paspoort kwijt bent.

Paspoort gevonden door iemand anders?

Heeft iemand uw paspoort als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd? Dan wordt het paspoort vernietigd en krijgt u deze niet terug. Ook als u de vermissing nog niet heeft gemeld bij de gemeente. Voor de veiligheid is deze kaart niet meer geldig. U moet dan een nieuw paspoort aanvragen.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.

Uitgelicht