Vluchtelingenpaspoort

U kunt als erkende vluchteling een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. U betaalt het paspoort bij de aanvraag. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen.

Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument en een identiteitsbewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Aanvragen

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vluchtelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen.

Meenemen

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn.
 • Uw verblijfsvergunning, type III of IV.
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Geld of een bankpas. U betaalt het paspoort direct bij de aanvraag.
 • Bij vermissing of diefstal: een Nederlands proces-verbaal. Dit geldt ook als het paspoort in het buitenland is verloren of gestolen.
 • Geld of een bankpas. U betaalt het paspoort direct bij de aanvraag.

Kinderen jonger dan 18 jaar moeten daarnaast meenemen:

 • Een ingevulde en ondertekende Verklaring toestemming reisdocument minderjarige. Dit is een schriftelijke toestemming van beide ouders of van degene die het gezag heeft.
 • Een origineel geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft.

Kosten

Een vluchtelingenpaspoort kost € 52,00.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Na 5 werkdagen kunt u het paspoort ophalen op het gemeentekantoor.

Voorwaarden

Om een vluchtelingenpaspoort aan te vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont in Nederland en bent ingeschreven bij een gemeente.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III- of IV-document.
 • U bent door de vreemdelingendienst erkend of toegelaten als vluchteling (A-status) en u bent niet als zodanig tot de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegelaten.
 • Uw identiteit en nationaliteit staan vast.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.