Vreemdelingenpaspoort

Als u in Nederland woont, maar niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. U betaalt het paspoort bij de aanvraag.

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een identiteitsbewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Maak een afspraak

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vluchtelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen.

Meenemen
 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn.
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Bij vermissing of diefstal: een Nederlands proces-verbaal. Dit geldt ook als het paspoort in het buitenland is verloren of gestolen.
 • Geld of een bankpas. U betaalt het paspoort direct bij de aanvraag.

Kinderen jonger dan 18 jaar moeten daarnaast meenemen:

 • Een ingevulde en ondertekende Verklaring toestemming reisdocument minderjarige (pdf, 82 KB). Dit is een schriftelijke toestemming van beide ouders of van degene die het gezag heeft.
 • Een origineel geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft.
Voorwaarden
 • U kunt aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen of dat u geen reisdocument in een ander land aan kunt vragen.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning heeft.
 • U bent ingeschreven bij de gemeente.
 • Uw identiteit en nationaliteit staan vast.
Kosten

Een vreemdelingenpaspoort kost € 53,00.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Het duurt 2 maanden voordat u het vreemdelingenpaspoort kunt ophalen op het gemeentekantoor. Als het paspoort klaar is, krijgt u daarvan bericht.

Vermelden naam partner op paspoort

U kunt de naam van uw partner vermelden op uw paspoort als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Kwijt of gestolen
 • U kunt direct een nieuw paspoort aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring vermissing reisdocument bij de gemeente. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • Bij diefstal of beroving adviseren wij om ook aangifte te doen bij de politie. Dit is niet verplicht maar kan handig zijn voor uw verzekering of voor strafrechtelijk onderzoek door justitie.
 • Vindt u uw oude paspoort terug? Lever dit dan in bij uw gemeente. Dit paspoort is namelijk niet meer geldig.
 • Verliest u uw paspoort in het buitenland? Doe dan aangifte bij de politie ter plaatse.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wat u moet doen als u uw paspoort kwijt bent.

Paspoort gevonden door iemand anders?

Heeft iemand uw paspoort als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd? Dan wordt het paspoort vernietigd en krijgt u deze niet terug. Ook als u de vermissing nog niet heeft gemeld bij de gemeente. Voor de veiligheid is deze kaart niet meer geldig. U moet dan een nieuw paspoort aanvragen.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.

Uitgelicht