Blijverslening aanvragen

U kunt een ‘Blijverslening’ aanvragen. Dit is een lening met gunstige voorwaarden bedoeld voor de financiering van woningverbeteringen die uw huis levensloopbestendig maken.

Langer thuis blijven wonen

De ‘Blijverslening’ is er speciaal voor mensen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en daar ook in willen investeren. De lening is niet aan leeftijd gebonden. Ook kunnen woningaanpassingen voor bijvoorbeeld een inwonend gezinslid ermee worden gefinancierd. U kunt bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een traplift, het weghalen van drempels of het creëren van de slaapkamer op de begane grond. In totaal wordt er een bedrag van € 500.000,00 beschikbaar gesteld via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Uw woning duurzamer maken

De ‘Blijverslening’ kunt u ook aanvragen voor duurzame aanpassingen aan uw woning. U kunt de Blijverslening niet aanvragen voor alleen verduurzaming van uw woning: Ten hoogste 20% van het te lenen bedrag kunt u aan verduurzaming van uw woning besteden. Voor alleen verduurzaming van uw woning verwijzen wij u naar de website VerduurSaam.

Aanvragen en meer informatie

Voor het aanvragen van de ‘Blijverslening’ of voor meer informatie, kunt u contact leggen met de heer E. Rouw  (Beleidsadviseur Wonen). U kunt daarvoor een e-mail sturen naar gemeente@winterswijk.nl of telefonisch contact leggen via nummer (0543) 543 543. Wij behandelen de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst.

Ook op de website van het SVn en op www.langzultuwonen.nl vindt u meer informatie over de Blijverslening.

Procedure

  • U vraagt de Blijverslening aan bij de gemeente. U levert hiervoor ook offertes aan van aannemers, installateurs en/of leveranciers.
  • De gemeente beoordeelt de aanvraag. Als u volgens de gemeente in aanmerking komt voor de Blijverslening, ontvangt u een toewijzingsbrief en een aanvraagformulier om de Blijverslening bij SVn aan te vragen.
  • U vraagt een offerte aan bij SVn: U vult het aanvraagformulier in en stuurt het formulier en alle benodigde informatie naar SVn.
  • SVn toetst de aanvraag en maakt een offerte.
  • U accepteert de offerte. Nadat u de offerte heeft geaccepteerd, ontvangt u bericht over de verdere afwikkeling van uw lening.

Aflossing lening

De Blijverslening wordt via een bouwkrediet verstrekt. U lost de lening af in maandelijkse termijnen. Vervroegde aflossing is boetevrij toegestaan.