Bewijs van in leven zijn

Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) . U vraagt dit aan bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent.

Aanvragen

Aanvragen Bewijs van in leven zijn (via formulier BRP)

U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.

U kunt een Bewijs van leven zijn ook aanvragen bij de balie van de gemeente. Maakt u hiervoor online een afspraak.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • De brief van het pensioenfonds, als u die heeft
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.

Kosten

De kosten voor een Bewijs van in leven zijn, zijn € 10,50. Als u een Bewijs van in leven zijn online aanvraagt, zijn de kosten € 9,00.

Als u een brief van uw pensioenfonds toont, waaruit blijkt dat het bewijs noodzakelijk is voor uw pensioen, dan hoeft u niets te betalen.

Uitgelicht