Bewijs van in leven zijn

Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) . U vraagt dit aan bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent.

Aanvragen

Bewijs van in leven zijn aanvragen (via formulier BRP)

U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.

U kunt een Bewijs van leven zijn ook aanvragen bij de balie van de gemeente. Maakt u hiervoor een afspraak

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • De brief van het pensioenfonds, als u die heeft
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.

Kosten

  • Online aanvraag: € 8,25
  • Aanvraag aan de balie: € 10,50
  • Als u een brief van uw pensioenfonds toont, waaruit blijkt dat het bewijs noodzakelijk is voor uw pensioen, dan hoeft u niets te betalen.

Uitgelicht