Bewijs van in leven zijn

Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) . U vraagt dit aan bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent.

Een Bewijs van in leven zijn is bedoeld voor Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u meestal een attestatie de vita nodig. De attestatie de vita wordt opgemaakt in 2 talen: Nederlands en Frans. U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.

Aanvragen

Het aanvragen van een bewijs van in leven zijn kunt u op 2 manieren opvragen:

  • Een Bewijs van in leven zijn kunt u online via het formulier BRP aanvragen (een attestatie de vita kunt u niet online aanvragen)
    U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.
  • Aan de balie van de gemeente. U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • De brief van het pensioenfonds, als u die heeft
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.

Kosten

De kosten voor een Bewijs van in leven zijn of een Attestatie de vita zijn € 10,50. Als u een Bewijs van in leven zijn online aanvraagt, zijn de kosten € 9,00.

Als u een brief van uw pensioenfonds toont waaruit blijkt dat het bewijs noodzakelijk is voor uw pensioen, dan hoeft u niets te betalen.