Nederlandse nationaliteit

Bewijs van Nederlanderschap, Nederlander worden

  • Bewijs van Nederlanderschap

    Bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Nodig voor bijvoorbeeld verhuizing naar buitenland, trouwen of uitoefenen van bepaalde beroepen

  • Nederlander worden

    Nederlander worden kan als een van uw ouders Nederlander is, door optie of door naturalisatie