Nederlandse nationaliteit

Bewijs van Nederlanderschap, Nederlander worden

  • Bewijs van Nederlanderschap

    Bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit is nodig voor bijvoorbeeld verhuizing naar buitenland, trouwen of het uitoefenen van bepaalde beroepen

  • Nederlander worden

    U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie. Dit vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente.

Uitgelicht