Bewijs van Nederlanderschap

Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U kunt het bewijs nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

Aanvragen

Om een bewijs van Nederlanderschap te krijgen, moet u in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

U logt in met DigiD, vult het formulier in en betaalt direct met IDEAL, Visa of Mastercard. U krijgt het uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.

U kunt een Bewijs van Nederlanderschap ook aan de balie of schriftelijk aanvragen:

  • Aan de balie: Maakt u hiervoor een afspraak. Neemt u uw geldige legitimatiebewijs mee. U krijgt het uittreksel BRP meteen mee bij de aanvraag.
  • Schriftelijk. U schrijft een brief met daarin:
    • de reden van uw aanvraag;
    • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
    • uw ondertekening

U krijgt het uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.

Kosten

Een bewijs van Nederlanderschap aan de balie kost € 10,50. Een online aanvraag kost € 8,00.

Uitgelicht