Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA) bevat persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u woont. Een uittreksel dat u digitaal aanvraagt is goedkoper.

Aanvragen

Uittreksel BRP aanvragen

U logt in met DigiD, vult het formulier in en betaalt direct met IDEAL, Visa of Mastercard. U krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.

U kunt een uittreksel BRP ook aan de balie of schriftelijk aanvragen:

 • Aan de balie: Maakt u hiervoor een afspraak. U krijgt het uittreksel meteen mee bij de aanvraag.
 • Schriftelijk. U schrijft een brief met daarin in ieder geval:
  • het onderwerp van de aanvraag (aanvraag uittreksel BRP)
  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
  • uw handtekening.
   U krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Geld: u betaalt het uittreksel bij de aanvraag met pin of contant

Kosten

Een uittreksel BRP kost € 10,50. Een online aanvraag kost € 8,25.

Machtiging

U kunt iemand machtigen om een uittreksel voor u af te halen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn.

Meenemen

 • Brief met toestemming machtiging en reden van verzoek, door beiden ondertekend
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Kopie van uw geldige legitimatiebewijs
Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om aan derden geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken.

Meer informatie

Website van de Rijksoverheid.

 

Uitgelicht