Basisregistratie Personen (BRP), aanvraag inzagerecht

Iedere burger heeft recht op toezending van en inzage in zijn persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (BRP).

Aanvragen

Inzage gegevens BRP aanvragen

Kosten

Het recht op inzage is kosteloos. Als u echter de gegevens op papier wil meenemen, wordt de persoonslijst geprint op beveiligd papier. De kosten hiervoor zijn € 10,75.

Voorwaarden

  • Het recht op inzage, zoals hier bedoeld, is uitsluitend voor de geregistreerde zelf, tenzij het de ouder, voogd of verzorger van een minderjarige jonger dan 16 jaar of de curator van een onder curatele gestelde betreft.
  • U heeft het recht op inzage, maar niet meer dan gemiddeld en noodzakelijk. De gemeente bepaalt wat gemiddeld en noodzakelijk is. Dit is bedoeld om misbruik te voorkomen.

 

Uitgelicht