Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst te verstrekken. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken.

Verzoek indienen

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens indienen

U kunt een verzoek ook aan de balie of schriftelijk indienen:

  • Aan de balie: Maakt u hiervoor een afspraak. Neemt u uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee.
  • Schriftelijk: U stuurt een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente. U hoeft bij dit verzoek geen reden voor het verzoek tot geheimhouding op te geven.

Voor welke gegevens kunt u om geheimhouding vragen?

Voor informatie die de gemeente verstrekt aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen;
  • de zogeheten 'vrije derden' zoals sport- en muziekverenigingen;
  • de zogeheten 'verplichte derden', bijvoorbeeld advocaten, zonder dat er eerst een belangenafweging is gemaakt.

De gemeente verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren.

Meer informatie
  • Meer informatie over het BRP-stelsel vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Meer informatie over de inzage van BRP-gegevens vindt u op de website van de Rijksoverheid.