Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.  Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of onderwijs of voor bepaalde registraties

Aanvragen

U kunt de VOG aanvragen aan de balie van het gemeentekantoor.

Afspraak maken

Woont u niet in Nederland? Dan kunt u een VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen.

Meenemen

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever)
  • Geldig legitimatiebewijs van aanvrager én bij machtiging ook van de gemachtigde
  • Een machtigingsformulier als de aanvrager niet zelf naar het gemeentekantoor kan komen
  • Geld: u betaalt met pin of contant

Kosten

De verklaring kost € 41,35.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

Uitgelicht