Informatie over de verkiezingen in 2019

De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor Provinciale Staten en de waterschappen op 20 maart 2019. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement is op 23 mei 2019.

Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij stellen de hoofdlijnen vast van het provinciale beleid en controleren of het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) het beleid goed uitvoert. Een bijzondere taak van Provinciale Staten is het kiezen van de leden voor de Eerste Kamer. Het aantal statenleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie.

Provinciale Staten van Gelderland bestaan uit 55 leden. De leden worden eens in de 4 jaar gekozen. De volgende verkiezingen voor Provinciale Staten vinden plaats op 20 maart 2019.

Meer informatie over de verkiezingen Provinciale Staten

Waterschap

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor het beheer van waterkeringen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater.

Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Inwoners mogen meebeslissen over het bestuur van hun waterschap. De gemeente Winterswijk valt onder het Waterschap Rijn en IJssel. Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen, samen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Meer informatie over de waterschapsverkiezingen

Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Het Europees Parlement bestaat uit 751 zetels (750 leden plus één voorzitter). Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig, afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. De verkiezingen vinden niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats.  De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vindt plaats op donderdag 23 mei 2019.

Meer informatie over de verkiezingen Europees parlement

Uitgelicht