Legitimeren

Wilt u stemmen, dan moet u zich legitimeren met een identiteitsbewijs.

Het identiteitsbewijs mag op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen maximaal 5 jaar zijn verlopen. Dat betekent dat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat "geldig tot 20 maart 2014" of een latere datum.

Aan de Provinciale Staten verkiezingen mogen alleen Nederlanders deelnemen. Een kiezer die buiten de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit heeft, kan zich in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten.

Bij de verkiezingen voor het waterschap mogen naast personen met de Nederlandse nationaliteit ook onderdanen van andere EU-lidstaten én andere niet-Nederlanders, die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven deelnemen.

Identiteitsdocumenten

In het schema kunt u zien met welke documenten u zich in het stembureau kunt identificeren.

Soort document Uitgegeven in: Nederland Uitgegeven in: alle EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Uitgegeven in: Zwitserland Uitgegeven in: overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee*
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument Ja Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

* Paspoort, uitgegeven in overige landen: mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning. Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, zie artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Dan kunt u een verklaring van vermissing bij de gemeente laten opmaken. Deze neemt u samen met een document waar uw naam en foto op staan, bijvoorbeeld OV-abonnement of een bibliotheekpas, mee naar het stembureau.

Bij diefstal, zakkenrollerij, een overval en andere misdrijven is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Om te stemmen neemt u het proces-verbaal samen met een document waarop uw naam en foto staan mee naar het stembureau.

Meer informatie

Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie.

 

Uitgelicht