Stemmen bij verblijf in buitenland

Als u in het buitenland verblijft, kunt u iemand in Nederland machtigen namens u te stemmen (volmacht).

Voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen kunt u niet per brief stemmen vanuit het buitenland . Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen alleen bij volmacht uw stem uitbrengen. U machtigt dan iemand anders in uw provincie of waterschap om te stemmen namens u.

 

Uitgelicht