Stempas

U ontvangt uw stempas op 15 februari 2019. Stempas niet ontvangen of kwijt? Vraag een nieuwe stempas aan.

U hebt een stempas en een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen.

Wie ontvangt een stempas?

Stempas verkiezingen Provinciale Staten

  • U bent op 20 maart 2019 18 jaar of ouder en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • U woont volgens de Basisregistratie personen op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) in de provincie waarvoor deze verkiezing plaatsvindt.

Stempas waterschapsverkiezing Rijn en IJssel

  • U bent op 20 maart 2019 18 jaar of ouder en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, EU-burger of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van het verblijf in Nederland).
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • U woont volgens de Basisregistratie personen op de dag van kandidaatstelling in het waterschap waarvoor deze verkiezing plaatsvindt.

Wanneer ontvangt u uw stempas?

U ontvangt de stempas per post op 15 februari 2019. De kandidatenlijsten worden per post bezorgd op 8 maart 2019.

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt?

Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen, of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 stond ingeschreven een nieuwe stempas aanvragen.

Aanvraag aan de balie

Een aanvraag aan de balie kan tot en met 19 maart 2019 tot 12.00 uur. Neemt u uw legitimatiebewijs mee.

Schriftelijke aanvraag

vraag het formulier via e-mail op bij de gemeente:

Stempas aanvragen

Stuur het ingevulde formulier op naar:
Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Het formulier moet op 15 maart 2019 bij de gemeente binnen zijn.

Stempas aanvragen op de dag van de verkiezingen

Hebt u geen stempas op 20 maart 2019, dan kunt u niet stemmen. U kunt namelijk tot één dag voor de verkiezingsdag tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen.

Bent u onlangs verhuisd?

Als u bent verhuisd en dit voor 4 februari 2019 hebt doorgegeven aan de gemeente Winterswijk, dan ontvangt u in onze gemeente uw stempas op uw nieuwe adres. Als u uw verhuizing na 4 februari 2019 hebt doorgegeven, dan ontvangt u uw stempas op uw oude adres.

Stemmen in een andere gemeente: kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.
Met een kiezerspas kunt u voor de verkiezing van provinciale staten overal in uw provincie stemmen. Voor de verkiezingen voor het waterschap kunt u overal binnen uw waterschap stemmen.

Kiezerspas aanvragen

 

Uitgelicht