Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand machtigen. Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Een kiezer uit de gemeente Winterswijk machtigen (onderhandse volmacht)

U machtigt eenvoudig iemand anders uit uw gemeente om voor u te stemmen. Vul daarvoor het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas of kiezerspas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.

Wij adviseren u op de kopie een aantal gegevens te schrijven:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum waarop u de kopie afgeeft
  • u streept uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

In plaats van een geprinte kopie, kunt u ook een veilige kopie met de ID-app maken. De volmachtnemer mag de kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook tonen op een smartphone of tablet.

Let op: Uw identiteitsbewijs mag niet vóór 23 mei 2014 zijn verlopen.

Een kiezer uit een andere gemeente binnen Nederland machtigen (schriftelijke volmacht)

U mag een kiezer uit een andere gemeente binnen Nederland machtigen:

Dit formulier moet door uzelf én de gemachtigde worden ondertekend. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar de gemeente waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven. Is dat de gemeente Winterswijk dan kunt u uw verzoek sturen naar:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Het formulier moet op 18 mei 2019 bij de gemeente binnen zijn.

Intrekken schriftelijke volmacht

U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat de volmachtgever zijn stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

Uitgelicht