Kiezerspas aanvragen

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

Met een kiezerspas kunt u in iedere gemeente in Nederland stemmen.

Schriftelijke aanvraag

U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen. U krijgt per e-mail vervolgens een formulier. U vult het formulier in en stuurt het uiterlijk 18 mei 2019 op naar de gemeente waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven.

Heeft u een stempas ontvangen, stuurt u deze dan mee met het formulier.

Gemeente Winterswijk
t.a.v. team Burgerzaken
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Aanvraag aan de balie of online

Als u de stempas hebt ontvangen, kunt u aan de balie of online een kiezerspas aanvragen.

U kunt een kiezerspas persoonlijk aanvragen aan de balie van de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Dit kan tot uiterlijk 22 mei 2019 tot 12.00 uur. Neemt u uw stempas en een legitimatiebewijs mee. Wij nemen uw stempas in en u ontvangt een kiezerspas.

Kiezerspas omzetten in volmacht

Voor de verkiezing van het Europees Parlement geldt dat een kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland.

Uitgelicht