Verkiezingen maart 2018

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en is er een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

 • Gemeenteraadsverkiezingen

  Op woensdag 21 maart 2018 mag u als inwoner van Winterswijk kiezen wie u vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Gemeenteraadsverkiezingen zijn eenmaal in de vier jaar.

 • Referendum

  Op 21 maart 2018 stemt u bij het referendum voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017.

 • Stembureaus

  Voor de gemeenteraadsverkiezing en het referendum kunt u bij alle locaties van stembureaus binnen de gemeente stemmen. Een dichtstbijzijnd stembureau staat op uw stempas vermeld.

 • Informatie voor politieke partijen

  Informatie over verkiezingsborden, het hoofdstembureau en het centraal stembureau

 • Uitslag verkiezingen

  De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt bekend gemaakt op deze website. De uitslag van het referendum wordt bekend gemaakt in een openbare zitting van het centraal stembureau (de Kiesraad).