Uitslag verkiezingen

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt bekend gemaakt op deze website. De uitslag van het referendum wordt bekend gemaakt in een openbare zitting van het centraal stembureau (de Kiesraad).

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Op 23 maart 2018 stelt het centraal stembureau de officiële uitslag vast tijdens een openbare zitting. Beroep tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag is niet mogelijk. Tijdens deze openbare zitting kunnen aanwezigen wel eventuele bezwaren over het verloop van de stemming of het tellen van de stemmen door de stembureaus mondeling inbrengen. De bezwaren worden in het proces-verbaal opgenomen.

De gemeente publiceert het proces-verbaal op internet.

Uitslag referendum

De gemeente verzamelt de processen-verbaal van alle stembureaus en stelt de totalen voor de gemeente vast. Deze totalen worden doorgegeven aan het hoofdstembureau in Arnhem. De hoofdstembureaus stellen vervolgens de aantallen stemmen en kiesgerechtigden voor de kieskring vast. Tot slot stelt het centraal stembureau (de Kiesraad) de opkomst en uitslag van het referendum vast op basis van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus.

De voorzitter van het centraal stembureau (kiesraad) maakt de uitslag van het referendum bekend in een openbare zitting.

Meer informatie over het referendum vindt up op www.overheid.nl (Wet raadgevend referendum, art. 82).