Wonen, (ver)bouwen, verhuizen

 • Verhuizen

  Verhuizen binnen Winterswijk, verhuizen naar Winterswijk, verhuizen naar het buitenland, welke instanties worden ingelicht over uw verhuizing, aanvragen briefadres

 • Omgevingsvisie buitengebied

 • Bouwen en verbouwen

  Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u een vergunning nodig hebben of moet u een melding doen.

 • Melding openbare ruimte

  Melden van problemen in woonomgeving, zoals losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, niet opgehaald huisvuil, verstopt riool

 • Wonen

  Permanent bewonen recreatiewoningen, tijdelijk verhuren leegstaande woning, geluidhinder, bevolkingsgegevens

 • Bestemmingsplannen

  Bestemmingsplannen bebouwde kom en buitengebied

 • Projecten

  Plan Morgenzon, Plan Landgoed Eelink, Beatrix Gezondheidspark

 • Handhaving

  Het is belangrijk dat iedereen zich aan de wetten en regels houdt. Zo zorgen we samen voor een leefbare, veilige en mooie gemeente. Onze toezichthouders controleren of u zich aan de regels houdt.

 • Duurzaamheid

  Energiesubsidies en energieleningen, energiebeleid

 • Houtrook

  Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de één gezellig is, kan voor de ander hinderlijk zijn. Hoe voorkomt u overlast door houtrook?