Wonen, (ver)bouwen, verhuizen

 • Verhuizen

  Verhuizen binnen Winterswijk, verhuizen naar Winterswijk, verhuizen naar het buitenland, welke instanties worden ingelicht over uw verhuizing, aanvragen briefadres

 • Bouwen en verbouwen

  Omgevingsvergunning, uitrit bij woning of bedrijf, mantelzorgwoning, asbest verwijderen, slopen, rioolaansluiting

 • Melding openbare ruimte

  Melden van problemen in woonomgeving, zoals losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, niet opgehaald huisvuil, verstopt riool

 • Wonen

  Permanent bewonen recreatiewoningen, tijdelijk verhuren leegstaande woning, geluidhinder, vuur stoken en snoeihout verbranden, bevolkingsgegevens

 • Omgevingsvisie buitengebied

  Kader voor (vooral) planologische ontwikkelingen voor de leefomgeving in buitengebied

 • Bestemmingsplannen

  Bestemmingsplannen bebouwde kom en buitengebied

 • Projecten

  Plan Morgenzon, Plan Landgoed Eelink, Beatrix Gezondheidspark

 • Handhaving

  Toezicht houden | Overtreding | Regels

 • Duurzame energie

  Energievisie Winterswijk 2016 | Energiesubsidies en energieleningen

Uitgelicht