Bestemmingsplan Centrum

Dit bestemmingsplan heeft de Raad op 29 mei 2008 vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het plan op 21 november 2008 onder nummer 2008-010384 goedgekeurd.

Downloaden documenten

 

Partiële herziening van het bestemmingsplan Centrum ten behoeve van het plan Spek-Ende

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 2 juli 2009 het bestemmingsplan “Partiële herziening van het bestemmingsplan Centrum ten behoeve van het plan Spek-Ende” met nummer VII-14 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt voor het Spek-Ende de bouw van een ondergrondse parkeergelegenheid met bergingen, een hoogteaccent in de vorm van een torentje en verruiming van nok- en goothoogtes mogelijk.

Het vaststellingsbesluit is op 28 augustus 2009 in werking getreden.

Downloaden documenten