Bestemmingsplan Eelink

Dit bestemmingsplan heeft de Raad op 25 oktober 2007 vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het plan op 9 mei 2008 goedgekeurd.

Gedeeltelijk vervallen

Op 30 augustus 2012 is het bestemmingsplan Eelink in werking getreden. Dit plan vindt u onder Eelink 2012.

 

Downloaden documenten