Bestemmingsplan Trias

Dit bestemmingsplan heeft de Raad op 9 december 2004 vastgesteld en is door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 5 september 2006 goedgekeurd.

Op 24 januari 2007 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Downloaden documenten