Bestemmingsplan Centrum Hoek Goudvinkenstraat – Goudvinkenstraat

Gedeputeerden Staten van Gelderland hebben bij besluit van 2 september 2009, nummer 2009-013134 het bestemmingsplan “Centrum Hoek Goudvinkenstraat – Goudvinkenstraat” zoals dat werd vastgesteld bij besluit van de raad van Winterswijk van 2 juli 2009, nummer VII-19, goedgekeurd.
Het plangebied ligt in de het centrum van Winterswijk. Het noordwestelijk en het oostelijk deel wordt begrensd door de Goudvinkenstraat. Aan de zuidzijde bevindt zich de Burg. Vlamstraat.

Het besluit van Gedeputeerde Staten lag met ingang van 2 maart 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking op 15 april 2010.

Downloaden documenten