Bestemmingsplan Meddosestraat - vastgesteld

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 20 september 2012 het bestemmingsplan Meddosestraat” vastgesteld.

Ligging

Het plangebied ligt in de Meddosestraat tussen de nummer 30 en 42.

Aanleiding

De aanleiding voor dit bestemmingsplan is de bouw van 16 zorgwoningen, twee stadsvilla’s en museum- en kantoorruimte

Ter inzage

Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

In relatie tot deze planontwikkeling is tevens een besluit hogere grenswaarde wegverkeerlawaai (pdf 16,1 MB) genomen van augustus 2012.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op 16 november 2012 in werking getreden.