Bestemmingsplan Pelkpark - Vastgesteld

Vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 25 april 2013 het bestemmingsplan Pelkpark vastgesteld.

Doel

Doel van het plan is de herontwikkeling van het gebied voor de bouw van een multifunctionele accommodatie waarin naast een nieuwe basisschool een buitenschoolse opvang en een sportzaal zal worden ondergebracht. Verder wordt in het plangebied ruimte gereserveerd voor de aanleg van een groenzone en de bouw van een aantal woningen.

Ligging

Het ontwerpbestemmingsplan betreft een gebied dat globaal wordt begrensd door de Hortensialaan, de Laan van Hilbelink, de Hakkelerkampstraat en de parkeerplaats van de huidige sporthal De Pelkwijk.

Waar in te zien

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan hebben met ingang van woensdag 8 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP1208SGPELKPARK-VA01

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking op donderdag 20 juni 2013.