Bestemmingsplan "Spoorstraat tussen 37 en 43" - Vastgesteld

Vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 19 september 2013 het bestemmingsplan “Spoorstraat tussen 37 en 43” vastgesteld.

Ligging en aanleiding

Het projectgebied ligt in het centrum van Winterswijk, aan de Spoorstraat tussen nummer 37 en 43. De Spoorstraat is een zijstraat van de Stationstraat en komt aan de noordzijde uit op de Roelvinkstraat.
Directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het voornemen om in het plangebied zes huurappartementen mogelijk te maken. De huidige woonbestemming wordt, in verband met het beoogde gebruik, gewijzigd in een woonbestemming met de categorie “gestapeld”.

Ter Inzage

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen  hebben met ingang van woensdag 9 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan is via internet in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1101SGSPOOR39-VA01.

Beroep

Tegen het plan is geen beroep ingesteld.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op donderdag 21 november 2013 in werking getreden.