Partiële herziening van het bestemmingsplan Centrum ten behoeve van het plan Spek-Ende

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 2 juli 2009 het bestemmingsplan “Partiële herziening van het bestemmingsplan Centrum ten behoeve van het plan Spek-Ende” met nummer VII-14 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt voor het Spek-Ende de bouw van een ondergrondse parkeergelegenheid met bergingen, een hoogteaccent in de vorm van een torentje en verruiming van nok- en goothoogtes mogelijk.

Vanaf 15 juli 2009 lag het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit gedurende 6 weken ter inzage.

Gedurende de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op 27 augustus 2009

Downloaden documenten