Bestemmingsplan Driemarkweg 16

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 28 oktober 2010 vastgesteld het bestemmingsplan Driemarkweg 16. Het plan is in digitale vorm vastgesteld en bestaat uit diverse onderdelen. In deze onderdelen zijn de inhoud en de ligging van het plan digitaal vastgelegd en vormen tezamen de bestanden onder de naam NLIMRO.0294.BP1010BGDRIEMARKWG-VA01. Deze bestandsnaam is tevens het planidentificatienummer.

Doel van dit plan is de realisatie van een nieuw gebouw, inhoudende een overdekte rijhal, een uitbreiding van het aantal stallen en opslagruimte. Tevens wordt de geldende manegebestemming omgezet in een agrarische bestemming met aanduiding paardenfokkerij, omdat er op het perceel geen manegeactiviteiten plaatsvinden.

Het vaststellingsbesluit is op 26 januari 2011 in werking getreden.