Bestemmingsplan Geldereschweg 17 - Vastgesteld

Bestemmingsplan vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 29 november 2012 het bestemmingsplan Geldereschweg 17 vastgesteld. Het plan wijzigt de detailhandelsbestemming in een woonbestemming. Daarnaast wordt de woning gesplitst in twee afzonderlijke wooneenheden en blijft er kleinschalige detailhandel mogelijk. Het plan is gelegen in de kern van Winterswijk Meddo.
Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 24 januari 2013.