Bestemmingsplan Golfbaan De Voortwisch

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de vergadering van 30 mei 2012 het bestemmingsplan Golfbaan De Voortwisch vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de bestaande golfbaan van 9-holes naar 18-holes mogelijk. De uitbreiding bedraagt circa 19 hectare. Het plan is gelegen nabij Vredenseweg 150 in Winterswijk Henxel.
Een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan betreft het verwijderen van de mogelijkheid om een bedrijfswoning te bouwen. Daarnaast is op de inrichtingsschets behorende bij het plan een wandelpad verlegd, zijn de aansluitingen van wandelpaden op het omliggende padennetwerk aangegeven en wordt een nieuwe groensingel aangegeven. Tenslotte zijn er nog enkele tekstuele aanpassingen in de toelichting verwerkt. Alle wijzigingen zijn te lezen in de bijlage bij het raadsbesluit.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is op donderdag 26 juli 2012 in werking getreden.