Bestemmingsplan Opslag Jonkersbrug

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 28 oktober 2010 vastgesteld het bestemmingsplan Opslag Jonkersbrug. Het plan is in digitale vorm vastgesteld en bestaat uit diverse onderdelen. In deze onderdelen zijn de inhoud en de ligging van het plan digitaal vastgelegd en vormen tezamen de bestanden onder de naam NL.IMRO.0294.BP1010BGJONKERSBRG-VA01. Deze bestandsnaam is tevens het planidentificatienummer.

Doel van dit bestemmingsplan is de legalisatie van een bestaande opslaglocatie van het Waterschap Rijn en IJssel, die nu niet voor dat doel bestemd is. Het betreft een opslagdepot voor het oostelijke deel van het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel in Winterswijk, waar grond, groenafval, afkomstig van het onderhoud van watergangen, puin en zwerfafval, die mede vrijkomen uit het onderhouden van de watergangen, worden opgeslagen.

Het vaststellingsbesluit is op 12 januari 2010 in werking getreden.

Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl