Bestemmingsplan Roetendaal - Meddo

De raad heeft in de vergadering van 27 mei 2009 het bestemmingsplan Meddo - Roetendael Plus vastgesteld. Het plan is nu onherroepelijk.