Bestemmingsplan Strandbad Winterswijk

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 29-04-2010 vastgesteld bestemmingsplan Strandbad Winterswijk.
Het doel van het plan is het planologisch mogelijk maken van een horecafunctie in het strandbadpaviljoen alsmede een multifunctionele accommodatie. Daarnaast wordt het terrein van voormalige gemeentecamping ingericht als parkeerplaats. Voor het gehele strandbadcomplex wordt een recreatieve functie in de vorm van zwembad in stand gehouden.
 

Wijziging ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan

Er zijn ambtshalve wijzigingen opgenomen in vergelijking met het ontwerp-plan, namelijk ontheffingsmogelijkheden voor een kiosk en opslagruimte. Naar aanleiding van het vooroverleg is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de meandering van de beek.
 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft  met ingang van 19 mei 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het plan is geen beroep ingesteld in is nu onherroepelijk.
 

Het Plan