Bestemmingsplan Streek- en Servicecentrum ´t Tappunt Winterswijk - gewijzigde vaststelling

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Ter inzage

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 31 januari 2013 het bestemmingsplan Streek- en Servicecentrum ´t Tappunt Winterswijk vastgesteld.

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een streek- en servicecentrum voor food- en non-food producten, een proeverij en meerdere servicediensten. Het plangebied ligt ten zuidwesten van Winterswijk aan de Misterweg 207-209 in het buurtschap Miste. De Misterweg is een doorgaande weg (Provinciale weg N318), het plangebied wordt via een parallelweg ontsloten.  Een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan betreft het opnemen van een nadere voorwaarde om te voorkomen dat het bestemmingsverkeer voor streek- en servicecentrum ´t Tappunt via woonwijk de Klomp rijdt. De wijziging is vervat in het bestemmingsplan en is ook na te lezen in het raadsbesluit.

Ter inzage

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-VA01.
 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op donderdag 28 maart 2013 in werking getreden.