Bestemmingsplan Wesselerweg 3 - Vastgesteld

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 15 september 2011 vastgesteld het bestemmingsplan Wesselerweg 3. Het plan is in digitale vorm vastgesteld en bestaat uit diverse onderdelen. In deze onderdelen zijn de inhoud en de ligging van het plan digitaal vastgelegd en vormen tezamen de bestanden onder de naam NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01. Deze bestandsnaam is tevens het planidentificatienummer.

Doel van dit plan is het planologisch mogelijk maken om ter plaatse een volwaardig bezoekerscentrum voor de steengroeve op te richten, volwaardige horeca te kunnen exploiteren en logiesgelegenheid aan te bieden op het bestaande erf Wesselerweg 3-5.
Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van  5 oktober  2011 tot en met 16 november 2011 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor aan de Stationstraat 25. Het plan is ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het vaststellingsbesluit is op 17 november 2011 in werking getreden.