Bestemmingsplan herinrichting kruispunt Meenkmolenweg - Misterweg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 24 februari 2011 het bestemmingsplan Herinrichting kruising N318 – Meenkmolenweg heeft vastgesteld. Het plan is in digitale vorm vastgesteld en bestaat uit diverse onderdelen. In deze onderdelen zijn de inhoud en de ligging van het plan digitaal vastgelegd en vormen deze tezamen de bestanden onder de naam NL.IMRO.0294.BP1006BGN318MEENKM-OW02. Deze bestandsnaam is tevens het planidentificatienummer.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de verkeerssituatie ter plekke wordt verbeterd door een voorsorteervak te realiseren, de aansluiting van de Meenkmolenweg smaller en haakser te maken en een middengeleider aan te brengen met een steunpunt voor fietsers.

Het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen is inhoudelijk niet aangepast. Ambtshalve zijn de toelichting en de regels Wabo-proof gemaakt maar dat heeft geen inhoudelijke wijzigingen tot gevolg gehad.

Het digitale plan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het vaststellingsbesluit treedt op 10 maart 2011  in werking