Bestemmingsplan Önninkweg 5 - Vastgesteld

Bestemmingsplan vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 29 november 2012 het bestemmingsplan Önninkweg 5 vastgesteld. Het plan maakt uitbreiding van een gesplitste woning mogelijk. Het plan is gelegen in het buitengebied van Winterswijk en het perceel behoort tot de buurtschap Ratum.

Ter inzage

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1207BGONNINKWEG5-VA01.
 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 24 januari 2013.