Vastgesteld - Lemmenesweg 3 - Agrarisch naar Wonen

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 26 februari 2015 het bestemmingsplan “Lemmenesweg 3” vastgesteld. Dit bestemmingsplan betreft een wijziging van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk waarin de bestemming Agrarisch – Cultuurlandschap wordt gewijzigd in Wonen. Het plan is thans onherroepelijk