Vastgesteld bestemmingsplan “Landgoed Het Meddosche Veld”

Vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 3 juli 2014 het bestemmingsplan “Landgoed Het Meddosche Veld” heeft vastgesteld.

Ligging en aanleiding

Het projectgebied ligt tussen de Illegoorweg en de Grevinkweg, ten noorden van de kern Meddo. Een klein deel van het landgoed ligt meer richting het noorden, tevens aan de Illegoorweg.
Directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het voornemen om hier een landgoed te vestigen met twee gebouwen: een landhuis met bijgebouw voor twee wooneenheden.

Ter inzage

Het bestemmingsplan is ook via internet in te zien via het webadres: www.ruimtelijkeplannen.nl, via identificatiecode: NL.IMRO.0294.BP1312BGILLEGOORW-VA01.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 4 september 2014.