Vastgesteld bestemmingsplan Waliënseweg 33

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 27 januari 2011 vastgesteld het bestemmingsplan Waliënseweg 33.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de code NL.IMRO.0294.BP1101BGHUIVAR-VA01. Deze bestandsnaam is tevens het planidentificatienummer.

Doel van dit plan is een vergroting van het agrarische bouwperceel ter plaatse van Waliënseweg 33, zodat een uitbreiding van de varkenshouderij kan plaatsvinden, de bedrijfsvoering kan worden aangepast aan de IPPC-richtlijn en een biogasinstallatie met 2 vergisters van 1.500 m3 kan worden gerealiseerd.

Inwerkingtreding

Het plan is op  17 maart 2011 in werking getreden.