Vastgesteld - bestemmingsplanwijziging Mr. ten Houtenlaan 2

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 26 februari 2015 het bestemmingsplan “Mr. A. Th. ten Houtenlaan 2 ” vastgesteld. Het bestemmingsplan wijzigt de geldende bestemming Wonen in de bestemming “Sport” ten behoeve van de gebruiksgerichte paardenhouderij. De bekendmaking van de vaststelling treft u hier aan. Het plan kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl.