Bestemmingsplan Recreatiepark het Winkel

Vastgesteld bestemmingsplan Recreatiepark het Winkel.

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 30 mei 2012 het bestemmingsplan Recreatiepark het Winkel vastgesteld.

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in de vergroting van de oppervlakte van de huidige kampeerplaatsen met 40%, aanpassing van de centrale voorzieningen, de aanleg van een robuuste groenstructuur, realisatie van een tennishal en de vergroting van het kampeerterrein. Het plan is gelegen in het buitengebied van Winterswijk, in de buurtschap Brinkheurne. Het gebied grenst aan het natuurgebied de Borkense Baan. Het uitbreidingsgebied maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, hierdoor vormt het gebied een schakel tussen de aanwezige en nog te ontwikkelen natuurelementen in het Woold en langs de Boven-Slinge.

Ter inzage

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan hebben vanaf woensdag 13 juni 2012 tot en met 25 juli 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 26 juli 2012.