Bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen - vastgesteld

Bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen gewijzigd vastgesteld

Vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van donderdag 28 maart 2013 het bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieterreinen’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch kader van 16 recreatieterreinen in Winterswijk.  De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan zijn beschreven in de bijlage bij het raadsbesluit.

Wijzigingen

De grootste wijzigingen betreffen:

  • De uitbreidingszone bij recreatieterrein Vaags wordt geschrapt uit het bestemmingsplan;
  • Onderkeldering van recreatiewoningen wordt toegestaan;
  • Onder voorwaarden is uitbreiding van recreatiewoningen tot 125 m2 ook toegestaan op niet-bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieterreinen (hieronder valt ook de uitbreiding van permanent bewoonde recreatiewoningen;
  • Overkappingen worden toegestaan als onderdeel van het aantal m2 bijgebouwen.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan (inclusief bijbehorende stukken) is vanaf woensdag 8 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1104BGRECREATIE-VA01

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op woensdag 19 juni 2013.