Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied N319’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk hebben op 9 mei 2014 het wijzigingsplan ‘Buitengebied N319’ vastgesteld. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.WP1402BGN319-VA01.

Doel en ligging

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op twee locaties waarvan er één aan de Groenloseweg en één aan de Kottenseweg ligt. Het gaat  hierbij om de kruising tussen de Groenloseweg-Hoebinkweg en de kruising Kottenseweg-Stemerdinkweg. Op deze locaties is een aanpassing van de weg voorzien om de verkeersveiligheid te verbeteren.  Dit wijzigingsplan biedt de planologische basis om de voorziene aanpassingen te kunnen uitvoeren.

Ter Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan heeft met ingang van 21 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op 3 juli 2014.