Vastgesteld wijzigingsplan Vosseveldseweg 21 Winterswijk

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk hebben met ingang van 13 februari 2013 tot en 27 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegd het op 15 januari 2013 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Vosseveldseweg 21 Winterswijk.
 

Doel

Doel van dit wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch Cultuurlandschap’ in de bestemming ‘Wonen’. Het plan voorziet in de bouw van een woning met bijgebouw.
 

Waar ter Inzage

Het plan is raadpleegbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op 28 maart 2013.