Vastgesteld wijzigingsplan omgeving Rauwershofweg 2 t.b.v. legalisering aanplant bos en geringe aanpassing begrenzing bestemming Wonen

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk hebben op 30 september 2014 het wijzigingsplan t.b.v. legalisering aanplant bos en een geringe aanpassing van de begrenzing bestemming Wonen vastgesteld. Dit plan heeft met ingang van woensdag 8 oktober 2014 tot en met woensdag 19 november 2014 ter inzage gelegen.

Doel

Doel van het wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming van een aantal percelen in de bestemming “Bos” en “Natuur” t.b.v. de aanplant van bos en een geringe aanpassing van de begrenzing van de bestemming “Wonen” van het perceel Rauwershofweg 2.

Waar ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.WP1404BGRAUWRSHFW2-VA01. Met ingang van 20 november 2014 is het plan onherroepelijk.