Vastgesteld wijzigingsplan perceel Haartweg 2 (Vivaldi)

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk hebben het wijzigingsplan ten behoeve van de wijziging van de bestemming van het perceel Haartweg 2 ten behoeve van de uitbreiding van het restaurant vastgesteld. Het plan heeft met ingang van 11 december 2013 tot en met woensdag 22 januari 2014 ter inzage gelegen.

Inzien

Het plan is in digitale vorm raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Onherroepelijk

Het wijzigingsplan is onherroepelijk vanaf 23 januari 2014