Vastgesteld wijzigingsplan t.b.v. perceel Grote Veldweg 1a

Ter inzage

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben op 9 april 2013 het wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Grote Veldweg 1a vastgesteld. Dit plan heeft met ingang van 19 juni 2013 tot en met 1 augustus 2013 ter inzage gelegen

Doel

Doel van het plan is een vergroting van het agrarische bouwvlak van het perceel Grote Veldweg 1a.  Het planidentificatienummer van plan is  NL.IMRO.0294.WP1210BGGRVELDW1A-VA01

Waar in te zien

Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op 2 augustus 2013 in werking getreden.